Per 2 mei 2017 is het bestuur der s.v. Animoso als volgt:

Hoofdbestuur

Lucas Schuiling – Voorzitter icon_linkedin

Jan Oosting – Secretaris / Vice Voorzitter   icon_linkedin

Bram Kremers  – Penningmeester  icon_linkedin

Pim van der Aa – Voorzitter Extern icon_linkedin

Maarten Hommel – Algemeen bestuurslid icon_linkedin

De functie van Voorzitter Intern is op dit moment vacant.